tel: 61 89 46 142
kom.: 791 755 557

umów się na przegląd

Oferta

Wykonujemy badania techniczne pojazdów oraz przeglądy rejestracyjne. Nasza stacja kontroli pojazdów pomoże w kompleksowej diagnostyce samochodowej.
Działamy już od wielu lat i z powodzeniem obsługujemy klientów indywidualnych oraz firmy z całego kraju. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy cenią sobie bezpieczną oraz komfortową podróż samochodem. Obsługujemy właścicieli samochodów osobowych, dostawczych, terenowych oraz specjalistycznych.

Wykonujemy sezonowe, okresowe badania oraz przeglądy techniczne pojazdów. Dysponujemy bardzo nowoczesnym sprzętem diagnostycznym, zatrudniamy wykwalifikowanych mechaników samochodowych.

Cennik

1. Okresowe badanie techniczne

1.1 motocykl, ciągnik rolniczy

62,00

1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.

98,00

1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

153,00

1.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy

176,00

1.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

199,00

1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

40,00

1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c

50,00

1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

70,00

1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

78,00

1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

163,00

1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.

177,00

1.12 pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85,00

1.13 taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00

1.14 pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50,00

1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

63,00

1.16 pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

480,00

1.17 tramwaj – wagon silnikowy

330,00

1.18 tramwaj – wagon przegubowy

395,00

1.19 tramwaj – wagon doczepny czynny

250,00

1.20 tramwaj – wagon doczepny bierny

110,00

1.21 trolejbus – badania elektryczne

115,00

2. Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców

20,00

2.2 skuteczności działania hamulców tramwaju

230,00

2.3 skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu

50,00

2.4 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14,00

2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00

2.6 toksyczności spalin

14,00

2.7 poziomu hałasu

20,00

2.8 geometrii kół jednej osi

36,00

2.9 działania amortyzatorów jednej osi

14,00

2.10 wszystkich innych usterek łącznie

20,00

4. Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszcczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4)

20,00

4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne)

94,00

4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51,00

5. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę

5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych (3)

20,00

5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne)

94,00

6. Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu

6.1 w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badania specjalistyczne)

114,00

6.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00

6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50,00

6.4 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85,00

6.5 autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

126,00

6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48,00

6.7 w którym dokonano zmian konstrucyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

82,00

6.8 o którym mowa w art.. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

50,00

6.9 skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji

60,00

6.9a skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dok wym. do jego rej.

94,00

6.11 pojazd, o którym mowa w art.. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.

50,00

6.12 dla którego określono dod. wymagania tech. w międzynarodowych porozumieniach

120,00

7. Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów

7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy(1)

35,00

7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze(4)

21,00

7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób(4)

48,00

7.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejsiej i podmiejskiej(4)

41,00

7.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla autobusu szkolnego(4)

41,00

7.6 wykonanie numeru nadwozia

49,00

7.7 wykonanie numeru silnika

49,00

7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

36,00

7.9 sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych

82,00

7.10 pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy(5)

255,00

FAQ

Co jest sprawdzane podczas przeglądu?

1.Sprawdzane jest prawidłowe ustawienie świateł.
2. Stan ogumienia pojazdu, Diagnosta zleci wymianę opon, jeśli widoczne są na nich specjalne wskaźniki informujące o zużyciu, lub głębokość bieżnika będzie mniejsza niż 1,6 mm.
3. Szyby, karoseria. Pęknięta szyba czy mocno skorodowane nadwozie spowodują, że pojazd nie uzyska pozytywnego wyniku badania technicznego
4. Hamulce na stanowisku rolkowym Pomiar siły hamowania na stanowisku rolkowym pozwala na ocenę stanu układu hamulcowego. Aby pojazd przeszedł przegląd techniczny, wskaźnik skuteczności hamowania hamulca roboczego musi wynosić powyżej 50%, a hamulca postojowego powyżej 25%. Istotna jest również różnica sił hamowania na kołach jednej osi, nie może być ona większa niż 30%.
5. Stan amortyzatorów Skuteczność ich tłumienia musi być większa niż 40%, a różnica między skutecznościami amortyzatorów na jednej osi nie może być większa niż 15%.
6. Luzy w elementach zawieszenia czy układu kierowniczego
7. Pomiar emisji spalin. Przyrząd analizuje spaliny i kontroluje wydzielanie różnego rodzaju węglowodorów, dwutlenku węgla itp. Samochód jest dokładnie sprawdzany pod kątem możliwych wycieków płynów eksploatacyjnych.

Co należy wziąć kiedy w aucie zainstalowana jest instalacja LPG?

Jeżeli auto wyposażone jest w instalację LPG, na przegląd należy zabrać ze sobą dokument legalizacyjny butli LPG. W samochodach z instalacją gazową podczas przeglądu diagnosta sprawdza też, czy nie skończył się okres homologacji na butlę.

Z reguły zbiorniki są legalizowane na 10 lat. Kiedy termin upłynie, należy powtórnie zalegalizować zbiornik lub wymienić go na nowy. Robi się to w uprawnionym serwisie instalacji gazowych. Takie sprawdzenie i legalizacja przedłuża ważność zbiornika o 5 lat.

Kiedy diagnosta może zatrzymać dowód rejestracyjny?

Jeżeli podczas przeglądu diagnosta wykryje usterkę/usterki, samochód nie przejdzie badania technicznego. Gdy usterki samochodu zagrażają bezpieczeństwu jazdy, diagnosta zatrzymuje dowód rejestracyjny pojazdu, który następnie zostaje wysyłany do odpowiedniego wydziału komunikacji. Takim samochodem nie można poruszać się po drogach.

Po usunięciu usterek należy zgłosić się do stacji kontroli pojazdów na ponowne badanie. Jeśli jego wynik będzie pozytywny, można odebrać dowód rejestracyjny w wydziale komunikacji.

Sytuacja wygląda lepiej, jeżeli usterki nie zagrażają bezpieczeństwu. Wystawia się wtedy zaświadczenie o negatywnym wyniku badania technicznego i wypisuje na nim usterki, które kierowca powinien usunąć w ciągu czternastu dni od badania. 

Jakie są koszty badania?

 • badanie okresowe samochodu o  masie całkowitej do 3,5 t (również taksówki) – 99 zł;
 • badanie techniczne samochodu do 3,5 t po raz pierwszy (samochód sprowadzony z zagranicy) – 98 zł;
 • badanie motocykla — 63 zł;
 • badanie samochodu z instalacją gazową (także taksówki) – 161 zł;
 • badanie samochodu taxi (po raz pierwszy) – 141 zł;
 • badanie samochodu taxi z instalacją gazową (po raz pierwszy) – 204 zł;
 • badanie samochodu przystosowanego do nauki jazdy — 147 zł;
 • badanie samochodu uprzywilejowanego — 149 zł;
 • badanie samochodu po zmianach konstrukcyjnych — 180 zł;
 • badanie pojazdu po kolizji drogowej z zabranym dowodem rejestracyjnym — 192 zł;
 • badanie pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego — 35 zł.

Kontakt

Telefon

tel: 61 89 46 142
kom.: 791 755 557

Adres

ul. Malwowa 152,
60-175 Poznań
Nip: 779-212-74-05
Regon: 639858047
Nr konta: 61 9072 0002 0700 4672 2000 0001